Uddrag fra avisernes nekrologer

 

… Preben Fjederholt opbyggede uafhængigt af samtidens typiske tendenser et stort, personligt oeuvre, hvis nærmeste slægtskaber nok så meget skulle findes ved forrige århundredskifte som ved dette - og som alligevel var umiskendeligt, forstyrrende moderne. Ofte blev han omtalt som 'en ny Vilhelm Hammershøi', og vel var der noget i gråtonerne, i det arkitektoniske blik, i den vemodige stemning såvel som i talentet (Fjederholt kunne male), noget som uvægerligt bragte tankerne til stuerne i Strandgade på Christianshavn. Men i Fjederholts interiører, i hans by- og landskaber, er der sjældent mennesker, og linjerne når ikke altid sammen, et bord kan 'stå' frit over gulvet og en væg kan søge mod en anden uden at vinklerne mødes i hjørnet. Noget er gået af lave, ligesom når der på et kæmpestort prospekt over det gamle Rom er små skygger, som synes at kastes af bombefly. Dette billede tilhører i dag Politiken, hvor Fjederholt både har udstillet og udgivet særtryk. Interieur, stilleben, landskab, portræt Preben Fjederholt kæmpede i de klassiske genrer og søgte i en symbolistisk og naturalistisk udtryksform at møde sin samtid. Han arbejdede også som fotograf og skabte med sit kamera og i mørkekammeret stemningsfyldte, på én gang fjerne og erotiske billeder, som kunne være selvstændige værker eller forlæg for maleri …
 
Bjørn Bredal
Politiken

 

Preben Fjederholt, billedkunstner, er død, blot 44 år gammel. Preben Fjederholt malede nogle svimlende smukke billeder i selvstændig forlængelse af den realistiske tradition. Landskaber og stilleben, interiørstudier og portrætter båret af såvel teknisk kunnen som en udpræget evne for at skabe længselsfulde og romantiske stemninger. Gengivelser af opstillinger kunne være båret af en stor og påtrængende tysthed i fortællingen. Parkerne i hans malerier og scenerierne fra byerne rummede en isnende fornemmelse af sorg og ensomhed. Bag skønheden lå gåderne. Preben Fjederholts melankolske klangmaleri var imidlertid ikke en repetition af Hammershøi. Langt fra. Det afspejlede en moden og moderne, litterært og kunsthistorisk særdeles velorienteret kunstners overvejelser over maleriets relevans ved dette århundredeskifte: som de slørede og uldne, dunkle og douche farver i Preben Fjederholts maleri skabte en fornemmelse af melankoli, anvendte han umiddelbart umærkelige forskydninger, skæve vinkler, underlige skyggevirkninger, foruroligende perspektivforvrængninger og inciterende sammenblandinger af tidsaldre til at skabe en usikkerhed om fortællingen i billedet og dermed understrege, at der - i hvert fald ham - måtte mere til i dag end den blotte gengivelse af motivet, for at billedet var vedkommende.
Hans forankring i virkeligheden udsprang også af ønsket om at beskrive dens tvetydighed …
 
Torben Weirup
Berlingske Tidende

 

Preben Fjederholt, en fascinerende enegænger i dansk billedkunst, er død, netop som han var ved at få vinden med sig
En dansk billedkunstner, som udlandet i stigende grad havde øje for, var Preben Fjederholt , der pludselig er død efter kort tids sygdom, kun 44 år gammel  på et tidspunkt, hvor han endelig var ved at få stor anerkendelse, også i Danmark. Han har udstillet i byer som Antwerpen, Göteborg, Stockholm, Dublin og New York, ligesom han i Danmark har udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling (debut 1980), retrospektivt på Kastrupgaardsamlingen og flere gange i Galleri Weinberger samt bl.a. i Galerie Gerly, Ovengaden Neden Vandet, på Sophienholm samt i Kunstforeningen i København, på Vejle Kunstmuseum og flere andre steder i provinsen. Det kan lyde af meget, men Preben Fjederholts færd på den danske kunstscene var ikke nogen nem gang. Han uddannede sig ved kunstakademierne i Århus, Odense og København, men det sidstnævnte sted følte han sig ikke til rette, måske fordi han malede figurative billeder på et tidspunkt, hvor mere filosofisk konceptkunst og installationer var i vælten. Ikke desto mindre fastholdt han  trods den modstand og kulde, han følte dersteds fra lærere og andre elever  sine intentioner. Undtagelsen, har han engang udtalt, var læreren Per Bak Jensen, der lærte ham noget om fotografi, og han har ofte brugt egne fotografier som forlæg for sine malerier.
 
Kristen Bjørnkjær
Information


 
Peter Martensen, Hellerup, skriver om kollegaen Preben Fjederholt , København: Et varmt, intenst menneske - en glødende sjæl. Rastløs, altid på vej mod en større inderlighed i sit værk og i sit liv. En begavet, vidende, åndfuld samtalepartner. En ægte romantiker, men først af alt - maler. Trofast og kærlig mod sine venner, kompromisløst ærlig i sin kunst. Hård ved sig selv, så meget, at følgerne af en alvorlig legionellainfektion tog livet af ham. Vi har mistet en stor kunstner alt for tidligt. Jeg har mistet en elsket ven og kollega, min bedste med- og modspiller. Min bedste kritiker.  Preben Fjederholt efterlader sig et helstøbt værk, som fortjener stor opmærksomhed. Hans maleri og grafik hører hjemme blandt det bedste i dansk kunst, fjernt fra både 'Powerplay' og let-antændelig affektation.

Mindeord i Politiken